Jabatan Metematik MRSM Pendang juga di bahagikan kepada 2 unit iaitu unit Matematik dan unit Komputer. Ianya diketuai oleh Pn Hamidah Bt Abdullah dan di bantu oleh beberapa orang guru kanan. Jabatan ini di anggotai seramai 10 orang guru yang mengajar matapelajaran Matematik, Matematik Tambahan dan Sains Komputer. Pelabagai aktiviti dilaksanakan oleh jabatan ini dalam usaha meningkatkan prestasi pelajar di dalam bidang Matematik. Di antara aktiviti yang dibuat oleh Jabatan ini adalah seperti di bawah:-

 

Memperbanyakkan kuiz.

Mengadakan Karnival Matematik.

Mewujudkan Kelas Pemulihan.

Ceramah Motivasi Matematik dan cara menjawab soalan