Jabatan ini diketuai oleh En Jusmadi Bin Sharkawi. Dalam jabatan ini terdapat beberapa unit seperti unit Pendidikan Islam, Unit Sejarah, Unit Geografi, Unit Akaun / Pendidikan Moral, Unit Senireka, Unit Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Jasmani Kesihatan dan juga Unit Pen Sivik dan Kenegaraan. Unit di anggotai seramai 24 orang guru yang terdiri dari guru yang mengajar matapelajaran berkenaan. Antara program yang dijalankan oleh Jabatan ini adalah:-

 

Program Sambutan Kemerdekaan

Mengadakan kursus kemahiran belajar

Menganjurkan Kelas Al-Quran dan Fardu Ain

Mengadakan kursus pemulihan dan bimbingan